Bezpieczne przedszkole 2020/2021

ZAPRASZAMY NA KURS „Bezpieczne przedszkole 2020/2021”

 

studium_logo

zaprasza do udziału w kursie/studium przedmiotu

Bezpieczne przedszkole 2020/2021

w okresie od 17.09.2020 r. do 17.12.2020 r.

Zapisy na kurs przyjmowane są do 17 września 2020 r.

Program kursu:
 1. Podstawy prawne działalności przedszkola – przegląd aktów prawnych wraz z komentarzem.
 2. Odpowiedzialność kierownika placówki oraz wychowawcy przedszkolnego za bezpieczeństwo techniczne obiektów przedszkola oraz bezpieczeństwo wychowanków (dopuszczanie obiektów do eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne, bezpieczne place zabaw, zagrożenia, codzienne sprawdzanie stanu bezpieczeństwa obiektów).
 3. Obowiązki organu założycielskiego oraz kadry kierowniczej przedszkola w zakresie BHP oraz ochrony przeciwpożarowej. Postępowanie w przypadkach kryzysowych (skażenie obiektu lub środowiska, pandemie, ratownictwo medyczne).
 4. Metodyka wpajania dzieciom bezpiecznych zachowań (ruch drogowy, bezpieczna zabawa, środki chemiczne, prąd elektryczny, zachowanie nad wodą, eliminacja agresji etc.) – stosownie do percepcji grup wiekowych. Współpraca przedszkola z rodzicami wychowanków w celu wspólnego wpajania dzieciom zasad bezpiecznego zachowania.
 5. Polskie prawo o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, z uwzględnieniem Ustawy z 10 czerwca 2010 r. oraz przepisów wykonawczych – kompleksowa wykładnia prawa, w tym aspekty praktyczne. Procedura Niebieskie Karty.
 6. Doświadczenia krajowe i zagraniczne w zakresie zwalczania przemocy w rodzinie.
 7. Jak utrzymać dyscyplinę w grupie przedszkolnej. Przeciwdziałanie agresji w przedszkolu.
 8. Metodyka w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
 9. Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.
 10. Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
 11. Kreowanie wizerunku przedszkola.
 12. Scenariusze zajęć przedszkolnych.

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu podpisane przez dyrektora, na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 2175).

Opłatę w kwocie netto 395 zł + 23% VAT (zwolnione z VAT w przypadku finansowania w co najmniej 70% ze środków publicznych) od osoby wnoszą wraz ze zgłoszeniem uczestnicy lub kierujące ich jednostki, na konto Instytutu Badań nad Demokracją sp. z o.o., Santander Bank Polska S.A., nr 63 1090 2590 0000 0001 2401 0938.

Zgłoszenia można dokonać poprzez wypełnienie formularza online.
– Dotyczy zgłoszeń instytucjonalnych/finansowanych ze środków publicznych: podpisany formularz zgłoszenia należy wysłać na adres: dokumenty@spe.edu.pl
– W przypadku zgłoszeń indywidualnych wystarczające jest zgłoszenie elektroniczne – bez podpisu. Zgłoszenie na kurs jest równoznaczne z przystąpieniem do konkursu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA ONLINE

Koordynator szkolenia
Izabela Włodarczyk
i.wlodarczyk@spe.edu.pl
22 833-38-90, 22 833-39-90 wew. 20

Wymagania techniczne dla uczestników kursu:

 • komputer z łączem internetowym
 • standardowe oprogramowanie (Word, Adobe Reader lub inne odpowiadające tym programom)
 • adres e-mail
  (Aby uniknąć sytuacji, że powiadomienia z serwisu Studium Prawa Europejskiego zostaną usunięte lub umieszczone w katalogu SPAM w Państwa skrzynkach mailowych, prosimy o podawanie adresów prywatnych lub dodawania domeny spe.edu.pl do zaufanych lub do kontaktów.)

Wymagania wstępne dla uczestników kursu:

 • wykształcenie min. średnie

Kurs równoważy 90 godzin szkolenia stacjonarnego.

Szczegółowy harmonogram, w tym terminy konsultacji dostępne będą po zalogowaniu się na stronie kursu.